Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 11.01.2010 06:51:38 

Sportovní klub Městské policie Kadaň

Zápis z 1. Valné hromady
Valná hromada SK Městská policie Kadaň.

Sídlo sportovního klubu je na adrese Chomutovská 1254, Kadaň 43201
 
Dne 27.2.2009 před zasedáním valné hromady byli přijati přípravným výborem další členové SK:
 
Jindřich Drozd.
Milan Armstark.
Roland Peruth.
Daniel Tudor.
 
Zápis z valné hromady občanského sdružení konané dne 27.2.2009 v 18hod
přítomni: 7
omluveni: 0
nepřítomni: 0
hosté: 0
(Nedílnou součástí tohoto zápisu je prezenční listina přítomných osob.)
Valná hromada tedy je usnášení schopná .
 
1) Na valné hromadě byl zvolen nový výbor SK ve složení :
Předseda Václav Fišer
Pro hlasovalo 7 členů, proti 0, zdrželo se 0 z členů.
 
Místopředseda: Radek Holý
Pro hlasovalo 7 členů, proti 0, zdrželo se 0 z členů.
 
Člen výkonného výboru - tajemník: Jiří Vlasák
Pro hlasovalo 7 členů, proti 0, zdrželo se 0 z členů.
 
2) Na valné hromadě bylo dále odsouhlaseno, že se v stávajících stanovách klubu nebudou dělat žádné změny.
 
3) Byly stanoveny členské příspěvky na  rok 2009 ve výši 200 Kč, pro každého člena bez rozdílu věku. Zaplaceny budou nejpozději do 28.2.2009 .

4)Dále byly projednány tyto věci :
SK Městská policie Kadaň bude v roce 2009 pořádat sportovní akce, jejichž propozice budou medializovány.
Zde jsou datumové termíny:
18.4.2009 - Závod psovodů služebních psů ozbrojených složek.
17.5.2009 - Běžecký závod pro veřejnost.
22.9.2009 - Den bez aut. Ukázka nových cyklostezek pro širokou veřejnost v Kadani. Jedná se o nesoutěžní akci. Akce se bude konat ve spolupráci s městem.
 
5)Financování klubu.
Prozatím se rozhodlo o oslovení sponzorů. Do budoucna je možnost přidružení se k ČSTV Chomutov. Příští rok žádat o peníze Město Kadaň. Možnostmi získávání peněz pro potřeby klubu se budeme zaobírat celoročně.
 
 
………………………………………….   ………………………………………….  
zapsal: Václav Fišer   ověřil:  
         
TOPlist
 Vytvořeno službou WebSnadno.cz  |  Nahlásit protiprávní obsah!  |   Mapa stránek